Jak postupovat Minimize

1. registrace školy ZDE.

2. přihlášení na portál ZDE.

3. vytvoření seznamu tříd ZDE.

4. návod pro vyplnění ZDE.

5. získání vyhodnocení ZDE.

Vysvětlivky Minimize

Administrací nástroje je myšleno nastavování portálu tak, aby bylo možno předat cílové skupině adresu, jméno a heslo k vyplnění dotazníku / ankety. Nastavování portálu může podle typu nástroje zahrnovat importy žáků a učitelů ze školních systémů (například Bakaláři, SAS), organizaci tříd na portálu a také určení termínů, kdy bude které dotazování probíhat (to zejména proto, aby bylo možno používat evaluační nástroje opakovaně v dalších letech a bylo přitom možno využít výstupů z ostatních termínů testování).

Učíme děti učit se. Hospitační arch - popis nástroje Minimize

Hospitační arch "Učíme děti učit se" je zaměřen na zhodnocování jedné z nejdůležitějších funkcí výuky – podporu žáků v jejich dovednosti učit se, aby se žáci chtěli a uměli učit. Nástroj je použitelný pro evaluaci výuky především na 2. stupni základní školy (nižších ročnících gymnázia) a na všech druzích a typech středních škol. Pozorovateli a posuzovateli výuky mohou být jak členové vedení školy, tak učitelé kolegové ze školy.

Evaluační nástroj je založený na pozorování a posouzení těch aspektů výuky, jež souvisejí bezprostředně s podporou kompetencí k učení a zároveň těch aspektů, které naopak mají při utváření kompetencí k učení nežádoucí důsledky.

Prostřednictvím hospitačního archu (DOC, 205,00 KB) je možné posuzovat výuku globálně, ve všech předložených parametrech (v okruzích: zacílení výuky – obsahové parametry – podporující způsoby didaktické a emoční – reflektivní způsoby), nebo je možné se zaměřit na škole na jeden okruh či konkrétní vybraný aspekt (např. práce s informačními zdroji), případně srovnávat předměty (přírodovědné a humanitní, všeobecně vzdělávací a odborné atp.)

Součástí nástroje je konkrétní popis aspektů (PDF, 198,25 KB), které napomáhají výuce zaměřené na rozvoj kompetence k učení: slouží nejen k přesnějšímu pozorování a posuzování, ale jsou i informační základnou pro vedení a učitelský sbor školy, jaká výuka je považována za stimulující žáky k dalšímu učení.

manuálu nástroje (PDF, 421,63 KB) naleznete popis cílů nástroje, popis hospitačního archu, postup ověřování nástroje, pokyny pro práci s nástrojem a výsledky, evaluační nástroj a psychometrické vlastnosti archu.

Úloha hospitačního formuláře v autoevaluačním procesu školy:

  • Posuzovatelé výuky podporující kompetence k učení mají k dispozici nástroj, který byl sestrojen na základě výsledků zkoumání i zkušeností s optimalizací výuky nasměrované na klíčovou vzdělávací kompetenci – podporovat žáky v učení tak, aby postupně byli schopni seberegulace v učení, efektivního sebevzdělávání. V tomto kontextu poskytuje hospitační formulář informace o průběhu vzdělávání. Způsob realizace vzájemných hospitací učitelů vypovídá o kvalitě personální práce a odborném růstu pedagogických pracovníků školy s využitím vlastních zdrojů.
  • Nástroj má důležitou úlohu jak při posuzování úrovně výuky z hlediska podpory kompetencí k učení, tak při dalším plánování konkrétních změn ve výuce.

Autorkou nástroje je doc. PhDr. Hana Kasíková, CSc. a kolektiv působící na katedře pedagogiky Filozofické fakulty Univerzity Karlovy v Praze.

Dokumentace k nástroji Minimize
 NázevVlastníkKategorieZměněnoVelikost 
1. Návod pro vyplnění hospitacejakub panic 2.7.2012546,83 KBStáhnout
2. Manuál pro evaluaci výukyjakub panic 15.9.2011215,02 KBStáhnout
3. Hospitační formularjakub panic 15.9.2011121,21 KBStáhnout
4. Manuál k nástrojiStanislav Michek 15.8.2012UnknownStáhnout
5. Popis aspektů hospitačního archuStanislav Michek 15.8.2012UnknownStáhnout