Jak postupovat Minimize

1. registrace školy ZDE.

2. přihlášení na portál ZDE.

3. vytvoření seznamu učitelů ZDE.

4. nastavení termínu evaluace ZDE.

5. nastavení hesla pro učitele ZDE.

5b. nastavení osobního hesla ZDE.

6. nastavení správy nástroje ZDE.

7. návod na vyplnění dotazníku ZDE.

8. získání výstupu ZDE.

Vysvětlivky Minimize

Administrací nástroje je myšleno nastavování portálu tak, aby bylo možno předat cílové skupině adresu, jméno a heslo k vyplnění dotazníku / ankety. Nastavování portálu může podle typu nástroje zahrnovat importy žáků a učitelů ze školních systémů (například Bakaláři, SAS), organizaci tříd na portálu a také určení termínů, kdy bude které dotazování probíhat (to zejména proto, aby bylo možno používat evaluační nástroje opakovaně v dalších letech a bylo přitom možno využít výstupů z ostatních termínů testování).

360° zpětná vazba pro střední úroveň řízení - popis nástroje Minimize

Třistašedesátistupňová (360°) zpětná vazba je systémem hodnocení pracovníků, který poskytuje informace o kompetencích pracovníků, o jejich pracovním výkonu a pracovním chování z více zdrojů (od různých hodnotitelů). Systém je určen pro vedoucí pedagogické pracovníky (střední management – např. zástupci ředitele, předsedové předmětových komisí, vedoucí výchovy, vedoucí učitelé odborného výcviku) všech typů větších základních a středních škol.

Systém 360° zpětné vazby:

  • poskytuje hodnocenému pracovníkovi komplexní zpětnou vazbu (tj. informace o hodnocení nadřízeného, spolupracovníků, podřízených atd.) – informace z hodnocení druhých lidí rozšiřují člověku znalost sebe sama, napomáhají zvýšení výkonu a orientují nasměrování vlastního rozvoje;
  • poskytuje řediteli školy informace o kompetencích pracovníků, o jejich pracovním výkonu a pracovním chování, o jejich silných a slabých stránkách, o splnění stanovených cílů;
  • u střední úrovně řízení škol se systém zaměřuje zejména na chování jedinců v porovnání s vytvořeným modelem schopností, na informace pro jejich rozvoj v oblasti řízení a vedení lidí (umožňuje uvědomit si rozdíl mezi žádoucí a aktuální úrovní kompetencí pracovníka);
  • poskytuje informace pro řízení kariéry pracovníků a plánování nástupnictví, příp. podklady k odměňování;
  • umožňuje využít výsledky jako podklad pro rozhovor nadřízeného o zlepšování pracovního výkonu;
  • umožňuje zjištění osobních představ a potřeb pracovníků (jejich motivaci);
  • napomáhá zlepšení komunikace mezi nadřízenými a podřízenými;
  • lze využít k získání informací o vedení a řízení školy, kvalitě personální práce, kvalitě dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků.

Manuál nástroje (PDF, 3,81 MB) obsahuje cíle nástroje, teoretická východiska, popis systému třistašedesátistupňová zpětná vazba, postup práce s nástrojem a zásady hodnocení, popis tvorby a ověřování nástroje, ukázku zprávy pro hodnoceného a ukázku souhrnné zprávy pro ředitele.

 

Autorka nástroje PhDr. Renata Kocianová, Ph.D. působí na katedře andragogiky a personálního řízení Filozofické fakulty Univerzity Karlovy v Praze.

Dokumentace k nástroji Minimize
 NázevVlastníkKategorieZměněnoVelikost 
Manuál k nástroji včetně ukázek zprávStanislav Michek 15.8.2012UnknownStáhnout
Návod na vyplněníjakub panic 29.8.2019833,00 KBStáhnout