Nacházíte se:   Nástroje > Profesní portfolio učitele
Souvisí s dalším nástrojem Minimize

Viz Rámec profesních kvalit učitele

Zkušený učitel - rámcové vl. hodnocení osoby - popis nástroje Minimize

Evaluační nástroj nazvaný Profesní portfolio učitele je určen k reflexi učitele a jeho portfolia. Nástroj je určen především učitelům všeobecně vzdělávacích předmětů v základních a středních školách. Je součástí systému autoevaluace a evaluace škol.

Nástroj tvoří celek s evaluačním nástrojem Rámec profesních kvalit učitele.

Cíle nástroje:

  • Nástroj slouží jako součást systému podpory učitelů, resp.učitelů v jejich profesním  rozvoji a v naplňování jejich profesních potřeb.
  • Nástroj umožňuje sebehodnocení a hodnocení učitelů. Odkrývá nejen jejich silné stránky, ale i oblasti ke zlepšení. Vedle převažující formativní funkce hodnocení předpokládáme, že nástroj je možné využívat také ve smyslu „sumativním“, tj. k bilancování a navržení další cesty profesního rozvoje.
  • Zavedením profesního portfolia přebírá učitel spoluodpovědnost za svůj profesní a osobnostní rozvoj i za hodnocení své práce.

Komu je nástroj určen:

  • Nástroj je určen především  učitelům ve škole a mentorům, kteří s učiteli úzce spolupracují.
  • Učitel má příležitost portfoliem doložit kvalitu své práce ve všech jejích aspektech a oblastech.
  • Vedení školy má příležitost získat zavedením profesního portfolia významné informace, které umožní zkvalitnit vedení lidí ve škole.

Východiska nástroje:

  • Nástroj vychází z rozpracovaného návrhu Standardu kvality profese učitele (Učitelské noviny, č.12/2010), který je inspirován tuzemskými teoretickými koncepty kvality učitele a zahraničními modely a který je výsledkem analýzy dvou kol veřejné diskuse.

Manuál (277,26 KB) nástroje obsahuje popis cílů nástroje, postup zavádění a práce s portfólii, strukturu profesního portfolia, postup ověřování nástroje a příklad profesního portfolia.

Souvislosti s dalšími nástroji:

Nástroj vytváří tým pod vedením Mgr. Jiřího Trundy z Základní školy, Praha 2, Vratislavova 13 a z Centra školského managementu Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy v Praze.

Dokumentace k nástroji Minimize
 NázevVlastníkKategorieZměněnoVelikost 
Registrace na portálDavid Pešek 29.8.2019934,28 KBStáhnout
Manuál k nástrojiStanislav Michek 29.8.2019UnknownStáhnout