Jak postupovat Minimize

1. registrace školy ZDE.

2. přihlášení na portál ZDE.

3. vytvoření seznamu tříd ZDE.

4. vytvoření seznamu učitelů ZDE.

5. návod pro vyplnění ZDE.

6. získání výstupní zprávy ZDE.

Vysvětlivky Minimize

Administrací nástroje je myšleno nastavování portálu tak, aby bylo možno předat cílové skupině adresu, jméno a heslo k vyplnění dotazníku / ankety. Nastavování portálu může podle typu nástroje zahrnovat importy žáků a učitelů ze školních systémů (například Bakaláři, SAS), organizaci tříd na portálu a také určení termínů, kdy bude které dotazování probíhat (to zejména proto, aby bylo možno používat evaluační nástroje opakovaně v dalších letech a bylo přitom možno využít výstupů z ostatních termínů testování).

Metody a formy výuky. Hospitační arch - popis nástroje Minimize

Hospitační arch „Metody a formy výuky“ má za cíl pomoci učitelům co nejlépe využít výukových metod a organizačních forem výuky k dosahování cílů výuky. V tomto smyslu plní metody a formy výuky funkci regulace (i autoregulace) učení žáků. Tento nástroj je použitelný pro evaluaci výuky především na 2. stupni základních škol (příp. v odpovídajících ročnících víceletých gymnázií) a na středních školách. Pozorovateli výuky mohou být jak členové vedení školy, tak kolegové učitele, jehož výuka je pozorována.

  • V manuálu evaluačního nástroje je popsáno, jak pracovat s hospitačním archem, jsou vymezeny a charakterizovány metody a formy výuky a je uvedeno, jak postupovat při následné diskuzi.
  • Evaluační nástroj je založený na přímém pozorování interakce a komunikace mezi učitelem a žáky a mezi žáky navzájem, zejména na pozorování organizačních forem a metod výuky.
  • Díky hospitačnímu archu a výstižným charakteristikám organizačních forem a metod výuky je možné tyto identifikovat a dále je možné diskutovat a posoudit jejich vhodnost vzhledem ke stanoveným didaktickým cílům a dalším podmínkám výuky.
  • Organizační metody a formy výuky jsou charakterizovány v manuálu pomocí základní charakteristiky, rozšířené charakteristiky a je uveden vztah mezi cílem, obsahem a metodou (nebo formou).
  • Vhodnost použití daných forem a metod může posoudit jak sám pozorovatel (člen vedení školy, jiný učitel), tak zejména pozorovatel spolu s učitelem, jehož výuka byla pozorována, příp. mohou být zahrnuti další učitelé.
  • Následná diskuze by měla probíhat mezi pozorovatelem a učitelem, jehož výuka byla pozorována, příp. dalšími, zejména zkušenými kolegy-učiteli. Diskuze má vést k reflexi výuky z hlediska forem a metod, k zamyšlením nad způsobem výuky, ale nemá vést k vynucování použití určitých metod a forem nebo naopak k jejich zakazování.


Úloha hospitačního archu v autoevaluačním procesu školy:

  • Uživatelé mají k dispozici nástroj, který poskytuje informace o průběhu vzdělávání. Způsob realizace vzájemných hospitací učitelů vypovídá o kvalitě personální práce a odborném růstu pedagogických pracovníků školy s využitím vlastních zdrojů.
  • Nástroj má důležitou úlohu jak při posuzování úrovně výuky z hlediska použití forem a metod, tak při dalším plánování účelných změn ve výuce.

Autor nástroje RNDr. Vojtěch Žák, Ph.D. působí na katedře didaktiky fyziky Matematicko-fyzikální fakulty Univerzity Karlovy v Praze.

 

 

 

Dokumentace k nástroji Minimize
 NázevVlastníkKategorieZměněnoVelikost 
1. Návod pro vyplnění hospitačního archujakub panic 29.6.2012621,13 KBStáhnout
2. Manuál k archujakub panic 15.8.2012UnknownStáhnout
3. Hospitační archjakub panic 15.8.2012UnknownStáhnout
4. Manuál k nástrojijakub panic 15.8.2012341,63 KBStáhnout