Jak postupovat Minimize

1. registrace školy ZDE.

2. přihlášení na portál ZDE.

3. vytvoření seznamu tříd ZDE.

4. návod pro vyplnění ZDE.

5. Získání výstupu ZDE.

Vysvětlivky Minimize

Administrací nástroje je myšleno nastavování portálu tak, aby bylo možno předat cílové skupině adresu, jméno a heslo k vyplnění dotazníku / ankety. Nastavování portálu může podle typu nástroje zahrnovat importy žáků a učitelů ze školních systémů (například Bakaláři, SAS), organizaci tříd na portálu a také určení termínů, kdy bude které dotazování probíhat (to zejména proto, aby bylo možno používat evaluační nástroje opakovaně v dalších letech a bylo přitom možno využít výstupů z ostatních termínů testování).

Výuka v odborném výcviku. Hospitační arch - popis nástroje Minimize

Komplexní hospitační arch pro odborný výcvik je určen pro potřeby vedoucích učitelů odborného výcviku, zástupců ředitele pro praktické vyučování, kteří budou hospitovat učitele odborného výcviku. Tento nástroj je použitelný pro evaluaci odborného výcviku na středních školách.

 

  • Hospitační arch (XLS, 97,50 KB) včetně manuálu k archu (DOC, 66,00 KB) je použitelný pro jakýkoliv obor vzdělání kategorie H.
  • manuálu nástroje (PDF, 277,75 KB) naleznete popis cílů nástroje, popis hospitačního archu, postup ověřování nástroje, pokyny pro práci s nástrojem a výsledky, evaluační nástroj.
  • Hospitační arch zahrnuje parametry jako:  plánování a řízení OV, metody a formy výcviku, materiální podmínky, motivace a hodnocení, klima, vztahy, komunikace apod.
  • Nástroj je školám k dispozici v elektronické podobě na portále evaluačních nástrojů, tj. jeho používání vyžaduje středně pokročilou znalost práce s počítačem

Úloha hospitačního formuláře v autoevaluačním procesu školy:

  • Pozorovatelé odborného výcviku mají k dispozici nástroj, který poskytuje informace o průběhu vzdělávání. Způsob realizace vzájemných hospitací učitelů odborného výcviku vypovídá o kvalitě personální práce a odborném růstu pedagogických pracovníků školy s využitím vlastních zdrojů.

Autor PaedDr. Petr Mach, CSc. působí na katedře matematiky, fyziky a technické výchovy Fakulty pedagogické Západočeské univerzity v Plzni.

Dokumentace k nástroji Minimize
 NázevVlastníkKategorieZměněnoVelikost 
1. Návod na vyplnění hospitačního archujakub panic 2.7.2012826,19 KBStáhnout
2. Hospitační archStanislav Michek 15.8.2012UnknownStáhnout
3. Manuál s popisem položek archuStanislav Michek 15.8.2012UnknownStáhnout
4. Manuál nástrojeStanislav Michek 15.8.2012UnknownStáhnout