Nacházíte se:   Nástroje
Nabízené evaluační nástroje

Informace ke konkrétním evaluačním nástrojům naleznete pokud ukážete v menu na "Nástroje", počkáte, až se objeví seznam nástrojů a vyberete konkrétní nástroj, v tomto katalogu je možno přehledně zobrazovat všechny nástroje a také je filtrovat podle dostupných kritérií (výběrem v níže uvedené tabulce a následným klikuntím na "Vyhledej nástroje").

Katalog nástrojů
Kritéria pro vyhledávání
Název nástroje
Jakým školám je nástroj určen
Typ respondentů
Oblasti kvality podle vyhlášky č. 15/2005 Sb.
Úrovně procesů školy
Obsahová šíře
Seznam nástrojů vyhovujících zadaným kritériům
č.Název nástrojePopis nástrojeAutor nástrojeJakým školám je nástroj určenTyp respondentůOblasti kvality podle vyhlášky č. 15/2005 Sb.Dominantní proces práce s nástrojemÚrovně procesů školyObsahová šířeStránka nástroje
2Anketa pro rodičeUmožňuje připravit z předdefinovaných otázek v daných oblastech vlastní anketu pro rodičeMgr. Tomáš Kohoutek
MŠ speciální
ZŠ 1.st
ZŠ 2.st
speciální ZŠ
ZUŠ
Praktická škola
SOU
SOŠ
Gymnázium
Konzervatoř
Jazyková škola
rodiče
Podpora školy žákům, spolupráce s rodiči, vliv vzájemných vztahů školy, žáků, rodičů a dalších osob na vzdělávánípísemné (elektronické) dotazování rodičůškolaširoký Nástroj
3Anketa pro žákyUmožňuje připravit z předdefinovaných otázek v daných oblastech vlastní anketu pro žákyMgr. Tomáš KohoutekZŠ 2.st
speciální ZŠ
ZUŠ
Praktická škola
SOU
SOŠ
Gymnázium
Konzervatoř
Jazyková škola
žáci
 písemné (elektronické) dotazování žákůškolaširoký Nástroj
4Anketa pro učiteleUmožňuje připravit z předdefinovaných otázek v daných oblastech vlastní anketu pro učiteleMgr. Tomáš KohoutekZŠ 1.st
ZŠ 2.st
speciální ZŠ
ZUŠ
Praktická škola
SOU
SOŠ
Gymnázium
Konzervatoř
Jazyková škola
učitelé
 písemné (elektronické) dotazování učitelůškolaširoký Nástroj
6Dobrá školaMetoda pro stanovení priorit školyprof. PhDr. Milan Pol, CSc.; doc. PhDr. Bohumíra Lazarová, Ph.D.
MŠ speciální
ZŠ 1.st
ZŠ 2.st
speciální ZŠ
ZUŠ
Praktická škola
SOU
SOŠ
Gymnázium
Konzervatoř
Jazyková škola
učitelé
 písemné (elektronické) dotazování učitelůškolaširoký Nástroj
7Příprava na změnuMetoda pro předjímání reakcí lidídoc. PhDr. Bohumíra Lazarová, Ph.D.; prof. PhDr. Milan Pol, CSc.
MŠ speciální
ZŠ 1.st
ZŠ 2.st
speciální ZŠ
ZUŠ
Praktická škola
SOU
SOŠ
Gymnázium
Konzervatoř
Jazyková škola
učitelé
  školaširoký Nástroj
8Rámec profesních kvalit učiteleHodnotící a sebehodnotící archPhDr. Anna Tomková, Ph.D.; prof. PhDr. Vladimíra Spilková, CSc.; Mgr. Jana Kargerová, Ph.D.; Mgr. Tereza Krčmářová, Ph.D.; PaedDr. Nataša Mazáčová, Ph.D.; doc. PhDr. Michaela Píšová, M.A., Ph.D.; Mgr. Klára KostkováZŠ 1.st
ZŠ 2.st
SOU
SOŠ
Gymnázium
učitelé
Vedení a řízení školy, kvalita personální práce, kvalita dalšího vzdělávání pedagogických pracovníkůpísemné (elektronické) dotazování učitelůučitelširoký Nástroj
9Profesní portfolio učiteleSoubor metod k hodnocení a sebehodnoceníMgr. et Bc. Jiří TrundaZŠ 1.st
ZŠ 2.st
SOU
SOŠ
Gymnázium
učitelé
Vedení a řízení školy, kvalita personální práce, kvalita dalšího vzdělávání pedagogických pracovníkůpísemné (elektronické) dotazování učitelůučitelširoký Nástroj
10360° zpětná vazba pro střední úroveň řízeníSystémem hodnocení pracovníků poskytující informace o manažerských kompetencích pracovníkůPhDr. Renata Kocianová, Ph.D.ZŠ 1.st
ZŠ 2.st
speciální ZŠ
ZUŠ
Praktická škola
SOU
SOŠ
Gymnázium
Konzervatoř
Jazyková škola
učitelé
Vedení a řízení školy, kvalita personální práce, kvalita dalšího vzdělávání pedagogických pracovníkůpísemné (elektronické) dotazování učitelůučitelširoký Nástroj
11Metody a formy výukyHospitační arch pro zaznamenání metod a forem výuky učiteleRNDr. Vojtěch Žák, Ph.D.ZŠ 1.st
ZŠ 2.st
SOU
SOŠ
Gymnázium
učitelé
Obsah a průběh vzdělávánípozorovánítřídaúzký Nástroj
12Učíme děti učit seHospitační arch pro posouzení výuky z hlediska příležitosti pro rozvoj kompetence k učení žákůdoc. PhDr. Hana Kasíková, CSc.ZŠ 2.st
SOU
SOŠ
Gymnázium
Konzervatoř
učitelé
Obsah a průběh vzdělávánípozorovánítřídaúzký Nástroj
13Výuka v odborném výcvikuSoubor dotazníků pro učitele, žáky a rodiče zjišťující klima školyprof. PhDr. Jiří Mareš, CSc.; Mgr. Stanislav Ježek, Ph.D.ZŠ 2.st
SOU
SOŠ
Gymnázium
žáci
učitelé
rodiče
Obsah a průběh vzdělávánípísemné (elektronické) dotazování učitelůtřídaúzký Nástroj
14Klima školysoubor dotazníků pro učitele, žáky a rodiče prof. PhDr. Helena Grecmanová, Ph.D.; doc. Mgr. Miroslav Dopita, Ph.D.; Mgr. Jana Poláchová Vašťatková, Ph.D.; doc. PhDr. Jitka Skopalová, Ph.D.ZŠ 2.st
SOU
SOŠ
Gymnázium
žáci
učitelé
rodiče
Obsah a průběh vzdělávánípísemné (elektronické) dotazování učitelůškolaúzký Nástroj
15Klima školní třídyDotazník pro žákyprof. PhDr. Jiří Mareš, CSc.; Mgr. Stanislav Ježek, Ph.D.ZŠ 2.st
SOU
SOŠ
Gymnázium
žáci
Obsah a průběh vzdělávánípísemné (elektronické) dotazování žákůtřídaúzký Nástroj
16Klima učitelského sboruDotazník pro učiteledoc. PaedDr. Petr Urbánek, Ph.D.ZŠ 1.st
ZŠ 2.st
speciální ZŠ
Praktická škola
SOU
SOŠ
Gymnázium
učitelé
Vedení a řízení školy, kvalita personální práce, kvalita dalšího vzdělávání pedagogických pracovníkůpísemné (elektronické) dotazování učitelůškolaúzký Nástroj
17Společenství prvního stupněDotazník pro žáky formou počítačové hryPhDr. Denisa Denglerová, Ph.D.ZŠ 1.st
speciální ZŠ
žáci
Obsah a průběh vzdělávánípísemné (elektronické) dotazování žákůtřídaspecifický Nástroj
18Interakce učitele a žákůDotazník pro žáky zjišťující emoční vztah k učiteli a jak žáci vnímají učitelovo vedení výuky doc. PhDr. Ilona Gillernová, CSc.; PhDr. Lenka Krejčová, Ph.D.ZŠ 2.st
SOU
SOŠ
Gymnázium
žáci
Obsah a průběh vzdělávánípísemné (elektronické) dotazování žákůtřídaúzký Nástroj
19Připravenost školy k inkluzivnímu vzdělávání Dotazník pro učitele posuzující míru otevřenosti školy k inkluzivnímu vzdělávání žákůPhDr. Josef Lukas, Ph.D.ZŠ 1.st
ZŠ 2.st
učitelé
Obsah a průběh vzdělávánípísemné (elektronické) dotazování učitelůškolaúzký Nástroj
20Předcházení problémům v chování žákůDotazník pro žákydoc. PhDr. Věra Vojtová, Ph.D.ZŠ 2.st
SOU
SOŠ
Gymnázium
žáci
Podpora školy žákům, spolupráce s rodiči, vliv vzájemných vztahů školy, žáků, rodičů a dalších osob na vzdělávánípísemné (elektronické) dotazování učitelůškolaúzký Nástroj
21Poradenská role školyNástroj pro sebehodnocení školského poradenského pracovištědoc. PhDr. Bohumíra Lazarová, Ph.D.; PhDr. Petra Novotnáspeciální ZŠ
Praktická škola
SOU
SOŠ
Gymnázium
Konzervatoř
učitelé
Podpora školy žákům, spolupráce s rodiči, vliv vzájemných vztahů školy, žáků, rodičů a dalších osob na vzdělávánípísemné (elektronické) dotazování někoho jinéhoškolaúzký Nástroj
22Mapování cílů kurikulaPosuzovací arch posuzující definování, realizování a hodnocení vzdělávacích cílů učiteleMgr. Dušan Klapko, Ph.D.ZŠ 1.st
ZŠ 2.st
SOU
SOŠ
Gymnázium
učitelé
Obsah a průběh vzdělávánípozorováníučitelúzký Nástroj
23Strategie učení se cizímu jazykuDotazník pro žákydoc. Mgr. et Mgr. Kateřina Vlčková, Ph.D.; Mgr. Jana PřikrylováZŠ 2.st
SOU
SOŠ
Gymnázium
Jazyková škola
žáci
Obsah a průběh vzdělávánípísemné (elektronické) dotazování žákůžákúzký Nástroj
24Dotazník školní výkonové motivaceDotazník pro žákydoc. PhDr. Isabella Pavelková, CSc.; doc. PhDr. Vladimír Hrabal, CSc.ZŠ 2.st
SOU
SOŠ
Gymnázium
žáci
Obsah a průběh vzdělávánípísemné (elektronické) dotazování žákůtřídaúzký Nástroj
25Postoje žáků ke školeDotazník pro žáky mapující postoje žáků ke vzdělávání, ke škole a k vybraným vyučovacím předmětům (ČJ, Ma, cizí jazyk, ICT)Mgr. Radko PöschlZŠ 2.st
SOU
SOŠ
Gymnázium
žáci
Obsah a průběh vzdělávánípísemné (elektronické) dotazování žákůtřídaspecifický Nástroj
26Zjišťování a vyhodnocování výsledků vzdělávání žákůPosuzovací archy k posouzení kvality didaktických testůRNDr. Jana Straková, Ph.D.; PhDr. Petr SuchomelZŠ 1.st
ZŠ 2.st
SOU
SOŠ
Gymnázium
učitelé
Výsledky vzdělávání žákůpísemné (elektronické) dotazování učitelůškolaspecifický Nástroj
27ICT v životě školy - Profil školy21Nástroj pro zhodnocení využívání ICTIng. Bořivoj Brdička, Ph.D.; Mgr. Daniela Růžičková; PhDr. Ondřej Neumajer, Ph.D.ZŠ 1.st
ZŠ 2.st
SOU
SOŠ
Gymnázium
učitelé
Podmínky ke vzdělávánípísemné (elektronické) dotazování učitelůškolaširoký Nástroj
29Skupinová bilance absolventůMetoda pro hodnocení průběhu školního vzděláváníPhDr. Karel Starý, PhD.; Mgr. Michaela PoláčkováZŠ 2.st
SOU
SOŠ
Gymnázium
žáci
Obsah a průběh vzdělávánípísemné (elektronické) dotazování žákůškolaširoký Nástroj
30Zpětná vazba absolventů a firemDotazník pro absolventy a metoda rozhovoru pro zástupce spolupracujících firemMgr. Jana Poláchová Vašťatková, Ph.D.; doc. PhDr. Michaela Prášilová, Ph.D.; Mgr. Vladislava Závrská; Mgr. Pavlína Valouchová SOU
SOŠ
Gymnázium
žáci
Obsah a průběh vzdělávánípísemné (elektronické) dotazování někoho jinéhoškolaúzký Nástroj