Jak postupovat Minimize

1. registrace školy ZDE.

2. přihlášení na portál ZDE.

3. vytvoření seznamu tříd ZDE.

4. vytvoření seznamu žáků ZDE.

5. nastavení termínu evaluace ZDE.

6. nastavení hesla pro žáky ZDE.

7. jak testovat ZDE.

8. návod pro žáky ZDE.

9. získání výstupu ZDE.

Vysvětlivky Minimize

Administrací nástroje je myšleno nastavování portálu tak, aby bylo možno předat cílové skupině adresu, jméno a heslo k vyplnění dotazníku / ankety. Nastavování portálu může podle typu nástroje zahrnovat importy žáků a učitelů ze školních systémů (například Bakaláři, SAS), organizaci tříd na portálu a také určení termínů, kdy bude které dotazování probíhat (to zejména proto, aby bylo možno používat evaluační nástroje opakovaně v dalších letech a bylo přitom možno využít výstupů z ostatních termínů testování).

Školní výkonová motivace žáků. Dotazník pro žáky - popis nástroje Minimize

Dotazník pro žáky Školní výkonová motivace žáků je zaměřen na školní výkonovou motivaci žáků (studentů) v oblasti tendence (snahy) dosáhnout úspěšného výkonu a tendence vyhnout se neúspěchu (obavy ze selhání či neúspěchu). Dotazník je použitelný pro pedagogicko-psychologickou diagnostiku jednotlivých tříd 2. stupně základních škol a všech typů středních škol. Jeho výsledky podávají ředitelům škol detailni informaci o výkonovém chování školních tříd a umožňují plánování nových výchovně vzdělávacích opatření ve škole. Dotazník je pak také využitelný jako zdroj významných informací při evaluaci účinnosti zaváděných inovací a napomáhá autoevaluaci škol. Předpokladem použitelnosti tohoto nástroje je, že jsou žáci ve škole známkováni.

manuálu nástroje naleznete popis cílů nástroje, úvod do problematiky, pokyny pro zadávání a vyplňování dotazníku, normy pro školy, typologii žáků z hlediska výkonových potřeb, typologi školních tříd, ukázkový příklad, obecná doporučení pro další práci s výkonovou motivací a psychometrické vlastnosti dotazníku.

Na základě získaných výsledků od žáků, získaných vyplněním dotazníku, je možné porovnat je dle jednotlivých tříd v potřebě úspěšného výkonu (PÚV) a v potřebě vyhnout se neúspěchu (PVN), orientačně se podívat na výkonové klima ve třídě a na úrovni třídy se zabývat výsledky jednotlivých žáků.

Úloha dotazníku v autoevaluačním procesu školy:

  • Dotazník je možné zadat žákům na počátku určité školní etapy (na začátku dalšího stupně vzdělávání, při nástupu do školy, či kdykoliv během studia, pokud výkonová motivace žáků není známá). V takovém případě dotazník poskytuje informace o podmínkách vzdělávání na straně žáků. Je možné vytvořit indexy výkonové motivace žáků v dané třídě, či ročníku.
  • Dotazník je vhodné zadat žákům i na konci jejich studia. Zde lze na výpovědi z dotazníků nahlížet i jako na výsledky vzdělávání žáků a studentů. Zejména ze vzájemného porovnání výsledků jednotlivých žáků v čase je možné rozdíly interpretovat i jako příspěvek školy k rozvoji motivační struktury žáků (na úrovni jednotlivých žáků je potřeba být obezřetný, protože na jejich motivační strukturu mají vliv i jiné než školní faktory). Opět je možné vytvářet souhrnné indexy na úrovni tříd, či celých ročníků školy. V tomto smyslu je tento diagnostický nástroj vhodný k využití v rámci vlastního hodnocení škol. Žádoucí je, aby se škole dařilo rozvíjet u žáků potřebu úspěšného výkonu a snižovala se u nich potřeba vyhýbání se neúspěchu.

Upozornění k interpretaci výsledků dotazníku:

  • S výsledky jednotlivých žáků je třeba zacházet obezřetně. Rozhodně nesmí být veřejně prezentovány ani nesmí být podle nich žáci hodnoceni. Výsledky slouží především učiteli, aby žákům lépe porozuměl a mohl účelněji pracovat s motivačními faktory ve výuce, příp. aby zjistil, jak se mu daří motivaci žáků ve výuce rozvíjet. 

Autory dotazníku jsou: doc. PhDr. Isabella Pavelková, CSc. a doc. PhDr. Vladimír Hrabal, CSc. z Katedry psychologie Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy v Praze

Dokumentace k nástroji Minimize
 NázevVlastníkKategorieZměněnoVelikost 
1. Návod pro žákyjakub panic 2.7.20121 013,11 KBStáhnout
2. Ukázka dotazníkujakub panic 15.9.2011190,01 KBStáhnout
3. Manual-Školní výkonová motivace žákůjakub panic 15.9.2011314,72 KBStáhnout
4. Stručná charakteristika nástrojejakub panic 15.9.2011184,13 KBStáhnout
5. Export žáků ze systému SASjakub panic 3.4.2012219,59 KBStáhnout