Jak postupovat Minimize

1. registrace školy ZDE.

2. přihlášení na portál ZDE.

3. vytvoření seznamu tříd ZDE.

4. vytvoření seznamu žáků ZDE.

5. vytvoření seznamu učitelů ZDE.

6. nastavení termínu evaluace ZDE.

7. nastavení hesla pro žáky ZDE.

8. jak testovat ZDE.

9. návod pro žáky ZDE.

10. získání výstupu ZDE.

Vysvětlivky Minimize

Administrací nástroje je myšleno nastavování portálu tak, aby bylo možno předat cílové skupině adresu, jméno a heslo k vyplnění dotazníku / ankety. Nastavování portálu může podle typu nástroje zahrnovat importy žáků a učitelů ze školních systémů (například Bakaláři, SAS), organizaci tříd na portálu a také určení termínů, kdy bude které dotazování probíhat (to zejména proto, aby bylo možno používat evaluační nástroje opakovaně v dalších letech a bylo přitom možno využít výstupů z ostatních termínů testování).

Interakce učitele a žáků. Dotazník pro žáky - popis nástroje Minimize

Dotazník pro žáky. Interakce učitele a žáků zjišťuje charakteristiky vzdělávacího a výchovného působení učitelů na žáky. Za tímto účelem využívá dvě klíčové charakteristiky. První zjišťuje, jak žáci vnímají a popisují (reflektují) vztah učitele k nim, druhá se zaměřuje na způsob vedení žáků učitelem, tj. do jaké míry klade na žáky požadavky, resp. jakou jim poskytuje volnost. Výsledky získané v obou sledovaných charakteristikách jsou důležité pro sebereflexi učitele, pro popis jeho vyučovacího stylu.  mů

  • Metoda je použitelná pro žáky 2. stupně základních škol a všechny typy středních škol.
  • Interakci učitele a žáků je možné zjišťovat v rámci jednotlivých tříd nebo na úrovni konkrétního vyučovacího předmětu. Mimo to lze uvedené edukační charakteristiky zjišťovat v kontextu role třídního učitele.
  • Evaluační zpráva jednotlivým vyučujícím ukáže výsledky jejich silné stránky ve stylu práce se žáky i jejich případné rezervy, jak je popisují jejich žáci. Tj. učitel se poměrně podrobně dozví, v kterých oblastech má vytrvat a pokračovat v interakcích se žáky daným způsobem a které oblasti je vhodné rozvíjet a posilovat. Ředitel školy získá informaci, jak žáci/školní třída reflektují konkrétního učitele. Dotazník je využitelný pro rozvoj pedagogických pracovníků je efektivním nástrojem evaluace školních interakcí pedagogického sboru, resp. jeho jednotlivých členů.
  • V manuálu nástroje naleznete základní východiska nástroje, pokyny pro zadávání, popis způsobu vyhodnocení, zkušenosti ze škol, normy k dotazníku, ukázku zprávy z evaluačního nástroje Interakce učitele a žáků a psychometrické vlastnosti dotazníku.

Úloha dotazníku v autoevaluačním procesu školy:

  • Dotazník je vhodné zadat v průběhu školního roku nebo na konci určité sledované časové etapy za účelem zmapování charakteristik interakce učitelů a žáků příslušné školy. Získané údaje informují, jak žáci vnímají a popisují způsob práce učitelů i vztahy, které si s nimi budují a které vůči žákům učitelé dávají najevo. Výsledky popisují aktuální situaci a nabízejí návrhy k případným změnám. Na výpovědi z dotazníku lze nahlížet jako na informace o průběhu vzdělávání, nebo jako na informace o podpoře školy žákům a vlivu vzájemných vztahů učitelů a žáků na vzdělávání.
  • Dotazník lze administrovat opakovaně po určitém časovém období a sledovat, jaký nastal vývoj interakcí učitelů a žáků na základě předchozí intervence.

Autorky nástroje: doc. PhDr. Ilona Gillernová, CSc. a PhDr. Lenka Krejčová, Ph.D. pracují na katedře psychologie Filozofické fakulty Univerzity Karlovy v Praze.

 

Dokumentace k nástroji Minimize
 NázevVlastníkKategorieZměněnoVelikost 
1. Návod pro žákyjakub panic 2.7.2012842,06 KBStáhnout
2. Ukázka výstupujakub panic 15.9.2011355,05 KBStáhnout
3. Manual-Interakce učitele a žákůjakub panic 15.9.20113,35 MBStáhnout
4. Ukázka dotazníkujakub panic 15.9.2011251,69 KBStáhnout