Jak postupovat Minimize

1. registrace školy ZDE.

2. přihlášení na portál ZDE.

3. vytvoření seznamu učitelů ZDE.

4. nastavení termínu evaluace ZDE.

5. nastavení hesla pro učitele ZDE.

6. návod na vyplnění dotazníku ZDE.

7. získání výstupu ZDE.

 

Vysvětlivky Minimize

Administrací nástroje je myšleno nastavování portálu tak, aby bylo možno předat cílové skupině adresu, jméno a heslo k vyplnění dotazníku / ankety. Nastavování portálu může podle typu nástroje zahrnovat importy žáků a učitelů ze školních systémů (například Bakaláři, SAS), organizaci tříd na portálu a také určení termínů, kdy bude které dotazování probíhat (to zejména proto, aby bylo možno používat evaluační nástroje opakovaně v dalších letech a bylo přitom možno využít výstupů z ostatních termínů testování).

Klima učitelského sboru. Dotazník pro učitele - popis nástroje Minimize
Dotazník zjišťuje kvalitu interpersonálních vztahů a sociálních procesů pedagogického personálu, které fungují ve sledované škole tak, jak ji vnímají, prožívají a hodnotí učitelé, resp. pedagogičtí pracovníci školy.

Dotazník (PDF, 154,05 KB) klimatu učitelského sboru včetně pdf-iconukázky evaluační zprávy je určen pro učitelské sbory základních a středních škol všech typů.
Východiskem předložené verze dotazníku je původní zahraniční nástroj k měření klimatu (OCDQ-Rs), který je pro účely aplikace v českém prostředí adaptován a standardizován.
Faktor sociálního klimatu školy je považován pro kvalitu její práce jako významný, a to jednak ve smyslu modelu fungující sociální komunity a dále také ve vztahu k vzdělávacím efektům školy. Charakteristiky klimatu učitelského sboru jsou v kontextu ke klimatu celé školy považovány za primární a dílem i určující.
Vytvořený nástroj sleduje dvě klíčové dimenze klimatu, a to učiteli vyjadřované vztahy uvnitř sboru a relace směrem k vedení školy. Generovány jsou z pěti dílčích parametrů (učitelova angažovanost, učitelovy frustrace, přátelské vztahy ve sboru, podpora učitelů vedením školy, pevnost vedení školy). Při interpretaci jednotlivých faktorů je navíc sledována shoda ve výpovědích učitelů (dle variability výpovědí), odlišnosti vnímání klimatu v subkomunitách školy (učitelé 1. versus 2. stupně ZŠ, učitelé versus vychovatelé apod.) a vnímaný styl řízení a vedení lidí.
Dotazník je vhodné zadávat v průběhu školního roku (nikoli na jeho začátku nebo konci). Frekvenci opakování měření není možné provádět častěji než jednou ročně (vzhledem k charakteristikám měřeného jevu). Individuální výpovědi respondentů nejsou izolovaně identifikovatelné, výstupy a interpretace mají souhrnnou povahu.

manuálu nástroje (PDF, 7,15 MB) naleznete popis cílů nástroje, teoretický úvod o sociálním klimatu učitelského sboru, vznik nástroje, popis dotazníku, pokyny pro zadávání dotazníku, postup vyhodnocení a úskalí interpretace, doporučení pro práci s klimatem sboru, dotazník (PDF, 154,05 KB) a ukázku evaluační zprávy (PDF, 1003,64 KB), psychometrické vlastnosti dotazníku, orientační normy.

Úloha tohoto nástroje v autoevaluačním procesu školy:

Dotazník klimatu učitelského sboru poskytne řediteli i učitelům informace o kvalitě vedení a řízení školy, o vybraných aspektech personální práce. Získané informace poskytují spolehlivé indikátory o aktuálním stavu a mohou být východiskem plánování změn k lepšímu.

 

 

Dne 23.6.2011 došlo k úpravě dotazníku a zprávy pro školu. Učitelé středních škol jsou požádáni o vyplnění, na jakém typu střední školy převážně vyučují. Tato identifikace respondenta umožní škole vidět výsledky zvlášť i podle typů střední školy, které jsou její součástí.

Dokumentace k nástroji Minimize
 NázevVlastníkKategorieZměněnoVelikost 
1. Návod na vyplnění dotazníkujakub panic 29.6.2012719,26 KBStáhnout
2. Ukázka výstupní zprávyjakub panic 24.10.20111,16 MBStáhnout
3. Ukázka dotazníkujakub panic 24.10.2011153,91 KBStáhnout
4. Manuál k nástroji včetně ukázky evaluační zprávyStanislav Michek 15.8.2012UnknownStáhnout