Jak postupovat Minimize

1. registrace školy ZDE.

2. přihlášení na portál ZDE.

3. vytvoření seznamu učitelů ZDE.

4. nastavení termínu evaluace ZDE.

5. nastavení hesla pro učitele ZDE.

5b. nastavení osobního hesla ZDE.

6. nastavení správy nástroje ZDE.

7. návod na vyplnění dotazníku ZDE.

8. získání výstupu ZDE.

Vysvětlivky Minimize

Administrací nástroje je myšleno nastavování portálu tak, aby bylo možno předat cílové skupině adresu, jméno a heslo k vyplnění dotazníku / ankety. Nastavování portálu může podle typu nástroje zahrnovat importy žáků a učitelů ze školních systémů (například Bakaláři, SAS), organizaci tříd na portálu a také určení termínů, kdy bude které dotazování probíhat (to zejména proto, aby bylo možno používat evaluační nástroje opakovaně v dalších letech a bylo přitom možno využít výstupů z ostatních termínů testování).

Rámec profesních kvalit učitele - popis nástroje Minimize

Evaluační nástroj Rámec profesních kvalit učitele je určen pro sebehodnocení a hodnocení kvality práce  učitele především všeobecně vzdělávacích předmětů v základních a středních školách. Je součástí systému autoevaluace a evaluace škol.

Nástroj je školám k dispozici v elektronické podobě na portále evaluačních nástrojů, tj. jeho používání vyžaduje středně pokročilou znalost práce s počítačem

Nástroj tvoří celek s evaluačním nástrojem Profesní portfolio učitele.

Cíle nástroje:

 • Nástroj je popisem kvality práce vynikajícího učitele, metou, ke které směřuje jak začínající, tak zkušený učitel.
 • Nástroj je součástí systému podpory učitelů v jejich profesním  rozvoji a v naplňování jejich profesních potřeb.
 • Nástroj umožňuje komplexní sebehodnocení a hodnocení učitelů. Odkrývá nejen jejich silné stránky, ale i oblasti ke zlepšení. Vedle převažující formativní funkce nástroje předpokládáme, že je možné jej využívat také ve smyslu „sumativním“, tj. k bilancování a navržení další cesty profesního rozvoje.
 • Nástroj zároveň poskytuje podporu škole (uvádějícímu učiteli, kolegům, vedení školy) v pomoci učiteli a ve zvyšování kvality školy, včetně systému její evaluace a autoevaluace.

Komu je nástroj určen:

 • Nástroj je určen především  učitelům ve škole a mentorům, kteří se začínajícími či zkušenými  učiteli úzce spolupracují.
 • Dále je nástroj určen managementu škol. Slouží hodnotitelům – členům vedení školy nebo dalším osobám, které mají v organizaci konkrétní školy právo vyjadřovat se ke kvalitám a k  pracovnímu výkonu učitelů. Umožňuje ve školách vést strukturovanou debatu o kvalitě práce učitele. Nabízí podklady k efektivnímu rozvíjení a dalšímu vzdělávání pedagogického sboru, slouží při výběru nových učitelů. Pomáhá při přerozdělování nadtarifní složky platů učitelů. Pomocí nástroje může škola zákonným zástupcům i širší veřejnosti prezentovat strukturu a náročnost práce učitele.
 • Nástroj je základem pro systémovou spolupráci mezi pedagogickými fakultami a základními školami a učiteli z praxe, vzdělavatelům budoucích učitelů umožňuje rozvoj klinického pojetí pedagogických praxí a naplňování reflektivního modelu učitelského vzdělávání.

Východiska nástroje:

 • Nástroj vychází z rozpracovaného návrhu Standardu kvality profese učitele (Učitelské noviny, č.12/2010), který je inspirován tuzemskými teoretickými koncepty kvality učitele a zahraničními modely a který je výsledkem analýzy dvou kol veřejné diskuse.

Charakteristika nástroje:

 • Základem Rámce profesních kvalit učitele jsou profesní činnosti, rozdělené do oblastí: Výuka, Kontext výuky a Profesní rozvoj učitele. U jednotlivých kritérií kvality jsou zařazeny příklady indikátorů kvality.
 • Součástí Rámce profesních kvalit učitele je rovněž popis profesních znalostí a profesní etiky učitele a základní charakteristika začínajícího a zkušeného učitele.
 • Forma nástroje umožňuje sebehodnocení i hodnocení kvality práce učitele ve vybraných oblastech. Zároveň dává podnět ke společným závěrům hodnoceného a hodnotitele, k určování silných stránek a podnětů k růstu.

Způsob práce s nástrojem:

 • Předpokladem efektivního a smysluplného využívání nástroje je porozumění jeho smyslu a obsahu a chápání rozpracovaných kvalit práce učitele jako rámce pro reflektivní a sebereflektivní a sebehodnotící a hodnotící činnosti.
 • Nástroj budou učitelé využívat průběžně, k průběžné reflexi a sebereflexi a k průběžnému sdílení zkušeností, úspěchů, problémů a potřeb s mentorem a s kolegy.
 • V rámci personální práce lze nástroj použít k hodnocení kvality práce učitele. Tehdy nástroj bude podkladem pro pozorování výuky hodnotitelem a pro společný rozhovor hodnoceného s hodnotitelem nad pozorovanou výukou, příp. nad profesním portfoliem.

Manuál nástroje (1,09 MB) obsahuje popis cílů nástroje, teoretická východiska, popis nástroje, postup práce s nástrojem, způsob tvorby a ověření, doporučení pro práci s nástrojem, rámec profesních kvalit učitele s popisem škály (229,29 KB), ukázku části podkladu pro rozhovor (140,54 KB) a ukázku části zprávy z rozhovoru (136,34 KB).

Souvislosti s dalšími nástroji:

Nástroj vytváří tým pod vedením PhDr. Anny Tomkové Ph.D. z katedry primární pedagogiky Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy v Praze ve složení: prof. PhDr. Vladimíra Spilková, CSc.; Mgr. Jana Kargerová, Ph.D.; Mgr. Tereza Krčmářová, Ph.D.; PaedDr. Nataša Mazáčová, Ph.D.; doc. PhDr. Michaela Píšová, M.A., Ph.D.; Mgr. Klára Kostková.

Dokumentace k nástroji Minimize
 NázevVlastníkKategorieZměněnoVelikost 
1. Navod na vyplnění dotazníkujakub panic 2.7.2012736,28 KBStáhnout
2. Rámec profesních kvalit učitele s popisem škályjakub panic 15.8.2012229,29 KBStáhnout
3. Manuál k nástroji včetně ukázek evaluačních zprávStanislav Michek 15.8.2012UnknownStáhnout
4. Ukázka části podkladu pro rozhovorStanislav Michek 15.8.2012UnknownStáhnout
5. Ukázka části zprávy z rozhovoruStanislav Michek 15.8.2012UnknownStáhnout