Jak postupovat Minimize

1. registrace školy ZDE.

2. přihlášení na portál ZDE.

3. vytvoření seznamu tříd ZDE.

4. nastavení termínu evaluace ZDE.

5. nastavení hesla pro žáky ZDE.

6. nastavení správy nástroje ZDE.

7. jak testovat ZDE.

8. návod pro žáky ZDE.

9. získání výstupu ZDE.

 

Vysvětlivky Minimize

Administrací nástroje je myšleno nastavování portálu tak, aby bylo možno předat cílové skupině adresu, jméno a heslo k vyplnění dotazníku / ankety. Nastavování portálu může podle typu nástroje zahrnovat importy žáků a učitelů ze školních systémů (například Bakaláři, SAS), organizaci tříd na portálu a také určení termínů, kdy bude které dotazování probíhat (to zejména proto, aby bylo možno používat evaluační nástroje opakovaně v dalších letech a bylo přitom možno využít výstupů z ostatních termínů testování).

Anketa pro žáky. Anketa škole na míru - popis nástroje Minimize

Cílem ankety je zjištění názoru žáků na určité aspekty činnosti školy nebo získání doporučení před určitým konkrétním rozhodnutím v dalším rozvoji školy. Obecně lze anketu využít v každém typu školy. Soubor otázek pro výběr usiluje o uspokojení všech typů škol regionálního školství s výjimkou MŠ, kde není možné se písemně dotazovat dětí.

Anketa umožňuje zjišťovat názory žáků např. v těchto oblastech: motivace žáků, zapojení žáků, průběh výuky, hodnocení, náročnost, klima školy, zázemí a vybavení školy, volnočasová nabídka školy.

Anketa je technikou dotazování. Je kratší než dotazníky. Rozsah i způsob oslovení je vstřícný vůči dotazovaným proto, aby na základě dobrovolnosti a ujištění anonymity byli ochotni anketu vyplnit v co nejvyšším počtu. Dotazovaní nejsou nijak specificky vybíráni ze všech uvažovaných.

Pod tímto evaluačním nástrojem nenajdete pouze jednu anketu, ani sadu anket. Najdete zde soubor otázek (PDF; 242,55 KB) vhodných pro použití a dále doporučení pro skladbu otázek do jedné ankety, která může být adresovaná žákům 2. stupně ZŠ, ZUŠ a všech typů středních škol. Jsou zde připojena i doporučení pro případ, kdy by chtěla škola využít otázky jednorázově ve větším rozsahu a vytvořit z nich dotazník pro žáky.

V manuálu nástroje naleznete cíle nástroje, popis cílové skupiny nástroje, principy a strukturu nástroje, pokyny pro přípravu anket, limity realizace a doporučení, proceduru vzniku nástroje, soubor otázek (PDF; 242,55 KB) a ukázku evaluační zprávy (PDF; 6,02 MB).

 

Úloha ankety v autoevaluačním procesu školy:

Anketu je možné zadat žákům kdykoliv během školního roku. Záleží na uvážení školy, aby návratnost byla co nejvyšší. Žáci mohou vyjádřit názor ze své perspektivy, tedy hodnotit školu v jakékoliv oblasti její činnosti.

Autoři Mgr. Tomáš Kohoutek a Mgr. et Mgr Jan Mareš, Ph.D. působí na katedře psychologie Fakulty sociálních studií Masarykovy univerzity v Brně.

 


 

 

Dokumentace k nástroji Minimize
 NázevVlastníkKategorieZměněnoVelikost 
1. Návod pro vyplnění dotazníkujakub panic 19.11.20111,10 MBStáhnout
2. Vzorové otázkyjakub panic 15.3.2012242,55 KBStáhnout
3. Ukázka evaluační zprávyjakub panic 15.3.20126,02 MBStáhnout
Manuál k nástroji Anketa pro žákyStanislav Michek 8.12.2015UnknownStáhnout