Jak postupovat Minimize

1. registrace školy ZDE.

2. přihlášení na portál ZDE.

3. vytvoření seznamu tříd ZDE.

4. vytvoření seznamu žáků ZDE.

5. nastavení termínu evaluace ZDE.

6. nastavení hesla pro žáky ZDE.

7. jak testovat ZDE.

8. návod pro žáky ZDE.

9. získání výstupu ZDE.

Vysvětlivky Minimize

Administrací nástroje je myšleno nastavování portálu tak, aby bylo možno předat cílové skupině adresu, jméno a heslo k vyplnění dotazníku / ankety. Nastavování portálu může podle typu nástroje zahrnovat importy žáků a učitelů ze školních systémů (například Bakaláři, SAS), organizaci tříd na portálu a také určení termínů, kdy bude které dotazování probíhat (to zejména proto, aby bylo možno používat evaluační nástroje opakovaně v dalších letech a bylo přitom možno využít výstupů z ostatních termínů testování).

Předcházení problémům v chování žáků - popis nástroje Minimize

Formální i neformální procesy školního života ovlivňují postoje žáků ke vzdělávání v pozitivním i negativním smyslu slova. Dotazník odpovídá na otázku, zda jsou tyto procesy žáky vnímány jako podpůrné či jako rizikové a ohrožující. Tím také ukazuje na možná rizika vývoje problémového chování u žáků příslušné třídy. Dotazník je určen žákům druhého stupně základních škol a všech typů středních škol.

Jde o anonymní šetření, jehož cílem je omezit dopady, které mohou rizikové faktory mít na postoje žáků s problémy v chování a učení a nastavit včasnou intervenci pro danou skupinu žáků. Ta je primárně zaměřena na školní prostředí a jeho jednotlivé součásti. Dotazník neslouží k identifikaci jednotlivých žáků v riziku vývoje problémového chování. Výsledky poskytuje na úrovni skupiny žáků (třídy, školy).

Cílem dotazníku (viz charakteristika dotazníku) je zmapovat, jak žák vnímá školu a v ní probíhající procesy. Konkrétně je cílem:

  • Vymezit oblasti (faktory) školního života, které žáci vnímají pozitivně a které proto mohou mít podpůrný a posilující potenciál pro jejich učení. Na pozitivně vnímaných oblastech je pak možné postavit cílenou intervenci, která má pomoci zamezit nežádoucímu vývoji chování a zvýšit motivaci k učení.
  • Identifikovat oblasti (faktory), které žáci vnímají negativně a které ve školním prostředí zvyšují riziko vývoje problémového chování.
  • Informovat a) učitele o pozitivních či případně problematických postojích žáků v konkrétní třídě jako celku nebo b) vedení školy o těchto postojích žáků v měřítku školy.

Na základě analýzy postojů žáků dotazník pedagogům poskytne informace o postojích dané třídy nebo školy jako celku k následujícím oblastem školního života:

  • celková spokojenost se školou,
  • úspěch a příležitost,
  • negativní prožívání,
  • vztah učitel – žák,
  • žákova pozice ve škole (školní statusu),
  • formování (podpora) identity,
  • sociální začlenění ve vrstevnických skupinách.

V manuálu nástroje (PDF, 3,63 MB) naleznete popis cílů nástroje, teoretická východiska, instrukce pro zadávání dotazníku, popis tvorby a ověřování dotazníku, dotazník (160,21 KB), ukázku evaluační zprávy (542,00 KB) a psychometrické vlastnosti.

Úloha tohoto nástroje v autoevaluačním procesu školy:

Dotazník pokrývá oblasti vlastního hodnocení, jako jsou podmínky, obsah, průběh a výsledky vzdělávání, rovné příležitosti a poradenství.

Autorský tým pod vedením doc. PhDr. Věry  Vojtové, Ph.D. působí na katedře speciální pedagogiky Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity v Brně.

Dokumentace k nástroji Minimize
 NázevVlastníkKategorieZměněnoVelikost 
1. Návod pro žákyjakub panic 2.7.2012548,13 KBStáhnout
2. Vzorová výstupní zpráva (xlsx)jakub panic 20.12.2011146,88 KBStáhnout
3. Ukázka dotazníkujakub panic 28.3.2012160,21 KBStáhnout
4. Manuál k nástroji včetně ukázky evaluační zprávyStanislav Michek 15.8.2012UnknownStáhnout